Categorii
Diverse

Școala după școală

A aparut Ordinul MEC nr. 3.300 din 19 februarie 2021, privind Programul național pilot de tip „Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.Pentru participarea la program, elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;b) elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.Pentru organizarea activităților, o grupă de elevi trebuie să fie formată din minim 12 elevi. În situația în care nu se poate organiza o grupă, elevii solicitanți vor fi incluși în program la o altă școala, unde se va aproba de catre ISJ desfășurarea activităților remediale.Părinții interesați de înscrierea copiilor în program, pot depune cererile la școală, până marți, 2 martie 2020.