Plan de dezvoltare instituţională si Rapoarte anuale

Raportul asupra starii invatamantului 2022 – 2023