Bine aţi venit!

Ultimele Articole:

20210120_111512
20210120_112317
20210120_113047
previous arrow
next arrow

Viziunea şcolii

Școala Gimnazială Ghindeni va fi locul unde întreaga comunitate școlară va situa în centrul activității învățarea şi dezvoltarea personalității copiilor

Misiunea şcolii

Școala Gimnazială Ghindeni își propune formarea unor copii sănătoși, sociabili, având competențele necesare continuării parcursului educațional, prin însușirea de cunoștințe temeinice, formarea de abilități practice și adoptarea unor atitudini pozitive față de realitățile lumii înconjurătoare.

Despre școală

Din 1880, anul înfiinţării, scoala a functionat in diverse localuri, cel actual fiind construit intre anii 1974-1976. Ca majoritatea şcolilor din România, aceasta are săli de clasă şi laboratoare spaţioase, ducând, însă, lipsă de spaţii necesare amenajării unor expoziţii, spectacole, sală de sport. Există alimentare cu apă, toalete moderne în incinta școlii, încălzire centrală, fiind create toate condițiile pentru ca atât elevii, cât și cadrele didactice, să se simtă confortabil și să participe cu plăcere la activitatea de învățare. Cei 100 de elevi ai şcolii – 50 in învăţământul primar, 50 la gimnaziu – sunt organizaţi în 9 clase: 5 la învăţământul primar şi 4 la învăţământul gimnazial.

Grădinița Ghindeni are 2 grupe, mică și mare, avînd înscriși 35 de copii. Creatoare şi continuatoare a unor valoroase tradiţii şcolare, cunoscute şi apreciate pentru munca entuziastă a multor învăţători şi profesori, precum şi a generaţiilor de elevi, dintre care mulţi şi-au afirmat pregătirea şi personalitatea în cele mai diverse domenii, Şcoala Gimnazială Ghindeni a dobândit un binemeritat prestigiu in comunitate, dar și la nivel județean. În perioada de tranziţie parcursă după anul 1989, dascălii şcolii s-au implicat în promovarea reformei învăţământului românesc și a politicii Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale, la toate disciplinele de învăţământ. În anii 2011 și 2014, Scoala Ghindeni a primit titlul de ȘCOALĂ EUROPEANĂ.