Categorii
Diverse

Înscrierea în clasa pregătitoare 2023

Înscrierile pentru clasa pregătitoare 2023 se derulează în perioada 3 – 18 mai 2023, când trebuie completate, depuse și validate cererile-tip de înscriere. Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. 

CALENDAR:

5 aprilie—26 aprilie 2023 –  Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2023 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar 

Pentru copiii care au frecventat grădinița:

• inregistrarea cererilor transmise/depuse la unitatile de invatamant cu nivel prescolar pentru obtinerea recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare;

• eliberarea/transmiterea catre parinte de catre unitatea de invatamant cu nivel prescolar a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz. 

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:

• inregistrarea de catre CJRAE Dolj a cererilor de evaluare, depuse/transmise de parinti

• planificarea de catre CJRAE Dolj a organizarii evaluarii; afisarea si comunicarea programarii pentru participarea la evaluare;

• desfasurarea evaluarii copiilor de catre CJRAE Dolj;

• eliberarea/transmiterea către parinte de către CJRAE Dolj a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

3 mai—18 mai 2023 

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor. 

Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă. 

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

MODELELE DE CERERI SE GĂSESC PE SITEUL ȘCOLII https://scoalaghindeni.ro/inscriere/