Categorii
Diverse

Burse elevi

1. BURSA DE MERIT

Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învăţătură şi se încadreaza în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obtinut media generala de cel putin 9,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate/ semestru in anul scolar anterior, cu exceptia clasei a V-a;

b) au obtinut media generala de cel putin 9,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate in primul semestru al anului scolar, pentru elevii din clasa a V-a;

c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale competitiilor scolare nationale organizate de ME;

e) au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale competitiilor / concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de ME.

Bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) si c) se acorda incepand cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv incepand cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale invatamantului gimnazial.

Lista elevilor care beneficiaza de bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) si c) este revizuita semestrial, in functie de modificarile intervenite in situatia scolara a elevilor.

Bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) lit. d) si e) se acorda pe perioada anului scolar care urmeaza anului in care s-au obtinut rezultatele mentionate la alin. (1) lit. d) si e).

Bursele de merit se acorda elevilor pe baza rezultatelor obtinute conform prevederilor alin. (1) lit. a), b), c), d) si e), atestate prin documente scolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unitatii de invatamant, de pe diplomele obtinute la competitii, la propunerea dirigintelui, nefiind conditionata de depunerea unei cereri in acest sens.

CONȚINUT DOSAR: – Tabel nominal cu elevii care se încadrează cerinţelor, întocmit şi asumat de profesorul diriginte, în care se va specifica media semestrului I, media la purtare și numărul de absențe nemotivate din semestrul I, an şcolar 2021-2022, conform Anexei 1;

DOSARELE vor fi depuse la serviciul secretariat de către diriginţi până la data de 28 ianuarie 2022.

2. BURSA DE STUDIU

Bursa de studiu se acorda elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au obtinut media generala de cel putin 7,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate/ semestru in anul scolar anterior, cu exceptia clasei a V-a;

b) au obtinut media generala de cel putin 7,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate in primul semestru al anului scolar, pentru elevii din clasa a V-a;

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei si in situatia scolara a elevilor.

Pentru obtinerea bursei de studiu, parintii / tutorii legal instituiti / reprezentantii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de invatamant o cerere insotita de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui semestru.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocatia complementara pentru copii.

Bursele de studiu se acorda incepand cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv incepand cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale invatamantului gimnazial.

DOSARELE vor fi depuse la serviciul secretariat până la data de 28 ianuarie 2022.

NOTĂ: Se vor depune la dosar documente privind veniturile nete ale familiei pe ultimile 12 luni (ianuarie 2021 – decembrie 2021) – adeverințe de venit sau adeverinta de la ANAF acolo unde nu există venituri.

CONȚINUT DOSAR

  • cerere vizată de prof. diriginte, în care se va specifica media semestrului I, media la purtare şi nr. de absențe, conform Anexei 2;

– adeverinţe de venit net – pentru lunile ianuarie 2021 – decembrie 2021;

-adeverinta de la ANAF privitoare la veniturile membrilor familiei pentru perioada  ianuarie 2021 – decembrie 2021;

3. BURSE DE AJUTOR SOCIAL

Bursele de ajutor social se acorda elevilor, la cerere, in functie de situatia materiala a familiei sau a sustinatorilor legali.

Bursele de ajutor social se stabilesc la inceputul anului scolar, fiind revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei.

Elevii care acumuleaza 10 absente nemotivate intr-o luna nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectiva.

Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi inscrisi la cursurile cu frecventa, inclusiv cei scolarizati la domiciliu sau care urmeaza cursurile in scoala de spital, din invatamantul preuniversitar de stat:

a) elevi proveniti din familii care nu realizeaza un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocatia complementara pentru copii;

b) elevi orfani sau crescuti de un singur parinte sau elevi abandonati de parinti asupra carora a fost instituita o masura de protectie sociala;

c) elevi care au deficiente/afectari functionale produse de boli, tulburari sau afectiuni ale structurilor si functiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

I. boli si tulburari ale sistemului nervos si ale functiilor mentale globale;

II. boli ale structurilor si functiilor senzoriale;

III. boli ale structurii laringelui si functiilor sale;

IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular si ale functiilor sale;

V. boli ale structurii aparatului respirator si ale functiilor sale;

VI. boli ale structurii sistemului imunitar si ale functiilor sale;

VII. boli ale structurii si functiilor sistemelor digestiv, metabolic si endocrin;

   VIII. boli ale structurii functiilor aparatului urinar cu sau fara insuficienta renala cronica (IRC), indiferent de cauza;

IX. boli ale structurii si functiilor aparatului locomotor si corespunzatoare miscarii; X. boli ale structurii pielii, anexelor si functiilor tegumentului;

XI. boala canceroasa (indiferent de localizare, inclusiv recidivele si metastazele); XII. boli genetice;

XIII. transplantul de organe, tesuturi si celule, starile posttransplant;

XIV. orice alta boala, tulburare sau afectiune, de exemplu, cronica/genetica/care necesita tratament indelungat pentru cel putin 6 luni sau servicii de abilitare si reabilitare pentru cel putin 6 luni sau ingrijiri paliative si care se inscrie in vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luata in considerare;

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) si avizat de medicul de familie, respectiv a certificatului de incadrare in grad de handicap, fara a fi conditionata de venitul net lunar al familiei.

Pentru obtinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de invatamant o cerere insotita de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui semestru.

DOSARELE vor fi depuse la serviciul secretariat până la data de 28 ianuarie 2022.

NOTĂ: Se vor depune la dosar documente privind veniturile nete ale familiei pe ultimile 12 luni (ianuarie – decembrie 2021) -adeverințe de venit sau adeverinta de la ANAF.

CONȚINUT DOSAR

– cerere vizată de prof. diriginte, în care se va specifica media la purtare și nr. de absențe, , conform Anexei 3;

– adeverinţe de venit net – pentru lunile ianuarie 2021 – decembrie 2021;

– adeverinta cu veniturile membrilor familiei, de la ANAF   pentru perioada ianuarie 2021 – decembrie 2021 ;

NOTĂ: SE POT CUMULA DOUĂ BURSE ASTFEL:

– BURSĂ DE SOCIALĂ +BURSĂ DE MERIT;

– BURSĂ DE SOCIALĂ +BURSĂ DE STUDIU.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.