Categorii
Diverse

Protecția datelor cu caracter personal

Categorii
Diverse

Declarația de interese a cadrelor didactice

Categorii
Diverse

Simularea EN – clasa a 8-a

Categorii
Diverse

Burse 2023-2024

Categorii
Diverse

Programul Euro 200 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

Elevii și studenții până în 26 de ani din învățământul de stat și particular acreditat, care au venitul brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 de lei, pot primi 200 de euro pentru a-și achiziționa calculatoare. Informatii si documente necesare inscrierii se gasesc accesand linkul de mai jos.

Categorii
Diverse

Înscrierea în clasa pregătitoare 2023

Înscrierile pentru clasa pregătitoare 2023 se derulează în perioada 3 – 18 mai 2023, când trebuie completate, depuse și validate cererile-tip de înscriere. Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. 

CALENDAR:

5 aprilie—26 aprilie 2023 –  Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2023 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar 

Pentru copiii care au frecventat grădinița:

• inregistrarea cererilor transmise/depuse la unitatile de invatamant cu nivel prescolar pentru obtinerea recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare;

• eliberarea/transmiterea catre parinte de catre unitatea de invatamant cu nivel prescolar a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz. 

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:

• inregistrarea de catre CJRAE Dolj a cererilor de evaluare, depuse/transmise de parinti

• planificarea de catre CJRAE Dolj a organizarii evaluarii; afisarea si comunicarea programarii pentru participarea la evaluare;

• desfasurarea evaluarii copiilor de catre CJRAE Dolj;

• eliberarea/transmiterea către parinte de către CJRAE Dolj a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

3 mai—18 mai 2023 

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor. 

Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă. 

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

MODELELE DE CERERI SE GĂSESC PE SITEUL ȘCOLII https://scoalaghindeni.ro/inscriere/

Categorii
Diverse

Simularea EN

Luni, 06 februarie și marți , 07 februarie 2023, se vor desfășura simulările județene pentru examenul de Evaluare Națională la disciplinele Limba și literatura română și Matematică.

✅ Accesul în sălile de examen este permis pâna la ora 08.30.

Veți avea asupra voastră cartea de identitate sau certificatul de naștere și pix / stilou de culoare albastră.

Probele pentru Evaluarea Națională vor începe la ora 09.00 si vor dura 2 ore.

Categorii
Diverse

Simuarea județeană pentru Evaluarea Națională 2023

Calendarul aprobat de ISJ Dolj este următorul:

  • 6 februarie – proba scrisă – Limba și literatura română,
  • 7 februarie 2023 – proba scrisă la Matematică.

Rezultatele obținute de elevi la simularea județeană sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Rezultatele elevilor nu vor fi trecute în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevilor, notele obținute la simulările județene pot fi trecute în catalog.

Categorii
Diverse

Tichetele sociale pentru sprijin educațional, de 500 de lei

Categorii
Diverse Înscriere Clasa pregatitoare

Clasa pregătitoare

Calendar înscriere:

Inscriere C P

Prezentare

Fiecare părinte își dorește să ofere copilului său posibilitatea de a învăța într-o instituție de învățământ, unde aptitudinile și calitățile lui să se dezvolte, fiind atent îndrumat de cadre didactice bine pregătite și care își desfășoară activitatea cu dăruire. 

Clasa pregătitoare face parte din învățământul obligatoriu și reprezintă startul pentru o atitudine deschisă și pozitivă față de școală. Aceasta are rolul de a pregăti elevul pentru învățarea specifică, în primul rând a clasei I, dar și pentru următorii ani de școală.Acomodarea cu mediul școlar se face într-un mod prietenos; principalul context de învățare fiind jocul – activitate specifică vârstei. 

Spațiul școlar

 În instituția noastră veți găsi un mediu educațional care încurajează inițiativele, stimulează capacitățile de dezvoltare ale copilului și creează premisele succesului. Clădirea unde își vor desfășura cursurile oferă condiții foarte bune: clase luminoase, mijloace didactice și mobilier modern, grupuri sanitare adaptate micilor școlari. 

Clasa pregătitoare reprezintă un câștig pentru copii, o trecere uşoara de la grădiniță la şcoală, un „drum” pe parcursul căruia copiii învață să comunice, să experimenteze și să facă lucruri practice. 

Este important ca părinţii să fie informaţi şi să înţeleagă modul în care şcoala este organizată, care sunt metodele de predare şi care sunt regulile interne. Dacă părintele este confortabil cu alegerea făcută, şansele copilului de integrare în acest mediu cresc foarte mult. 

CE ÎNVAȚĂ COPIII LA CLASA PREGĂTITOARE  

Copiii din clasa pregătitoare au un program lejer și materii care le vor face mai ușoară trecerea în clasa I. Ca discipline vor avea:

  • Comunicare în limba română (CLR)
  • Comunicare iîn limba străină – Limba franceză (LE) 
  • Matematică și explorarea mediului (MEM)
  • Dezvoltare personală (DP)
  • Arte vizuale și abilități practice (AVAP)
  • Muzică și mișcare (MM)
  • Educație fizică (EF)
  • Religie

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG ȘI VĂ URĂM MULT SUCCES!